TRANG LIÊN KẾT

Để tham khảo thêm thông tin quý vị có thể truy cập các trang thông tin điện tử sau:

Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và đầu tư: http://www.mpi.gov.vn

Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: http://www.worldbank.org/vn

Cổng thông tin Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn

Website Văn phòng Chính phủ: http://www.vpcp.chinhphu.vn

Website Ngân hàng nhà nước: http://www.sbv.gov.vn

Website Vụ KTĐN/Bộ KHĐT: http://www.oda.mpi.gov.vn

Cổng thông tin điện tử các tỉnh Nghệ An: http://www.nghean.gov.vn

Cổng thông tin điện tử các tỉnh Hà Nam: http://www.hanam.gov.vn

Cổng thông tin điện tử các tỉnh Lào Cai: http://www.laocai.gov.vn.

Website Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: http://www.business.gov.vn/index.aspx

Website Bộ KHCN: http://www.most.gov.vn/

Website Bộ GDĐT: http://www.moet.gov.vn

Website Bộ GTVT: http://www.mt.gov.vn/

Cổng thông tin TP Đà Nẵng: http://www.danang.gov.vn/

Cổng thông tin TP Hồ Chí Minh: http://www.hochiminhcity.gov.vn/default.htm