Giới thiệu PPTAF

Slideshow Image Script


Chào mừng đến với trang thông tin điện tử của Dự án PPTAF!

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Kinh tế Đối ngoại đang thực hiện Dự án “Quỹ Chuẩn bị dự án”. Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm mục đích hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ trong việc:

        ▪  Cải thiện chất lượng công tác chuẩn bị của các dự án,
        ▪  Rút ngắn thời gian để hoàn tất các hoạt động thực hiện dự án,
        ▪  Cải thiện tỷ lệ giải ngân của các dự án.

Trang thông tin điện tử này cung cấp cho các Cơ quan chủ quản/ Cơ quan thực hiện dự án những thông tin cơ bản liên quan đến dự án PPTAF như sau:

        ▪  Các biểu mẫu và thủ tục đăng ký tài trợ Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật (Tiểu dự án HTKT);
        ▪  Thông tin liên quan đến dự án và các bên tham gia;
        ▪  Cập nhật hiện trạng đăng ký tài trợ của các Tiểu dự án HTKT;
        ▪  Các hoạt động đào tạo do PPTAF thực hiện;
        ▪  Một số câu hỏi-đáp thường gặp liên quan đến dự án PPTAF;
        ▪  Thông tin liên hệ trong trường hợp yêu cầu cần thêm thông tin hỗ trợ từ dự án.

 

Tổng số truy cập: